Mottagning 2019

Välkommen till Göteborgs Universitet

För att du som är ny på universitetet skall få en så trevlig start på dina studier som möjligt anordnar Göta studentkår Mottagning i början av varje termin.

Under Mottagningen händer massvis med roliga aktiviteter för att du skall få chansen att lära känna dina nya kurskamrater, ditt universitet, och Göteborg som studentstad.

Givetvis är Mottagningen öppen för alla nya studenter, oavsett om du är medlem i Göta studentkår eller inte. Vi hoppas att du som ännu inte är medlem väljer att bli det under terminens första veckor!

Göta studentkår anordnar mottagning för 5 av Göteborgs universitets 8 fakulteter. Nedan kan du hitta till mottagningssidan för just DIN utbildning. I starten av vårterminen anordnas endast mottagning på Samhällsvetenskapliga sektionen, Utbildningsvetenskapliga sektionen samt Humanistsektionen – då det är de som tar in nya studenter.

 

EN

Welcome to the University of Gothenburg

In order for you who are new to the university and Sweden to get as nice a start to your studies as possible, the Göta studentkår (student union) organizes a Kick-off on each section.

During the Kick-off, lots of fun activities take place to give you the chance to get to know your new classmates, your university, and Gothenburg as a student city.

Of course, reception is open to all new students, whether you are a member of the Göta studentkår or not. If you are not yet a member we hope that you will become one during the first weeks of the term! Just drop by our office at your faculty and we will help you out!

Göta studentkår organizes reception for 5 out of 8 faculties at the University of Gothenburg. Below you can find the reception page for your education or program. At the beginning of the spring semester, kick-off is organized only at the Social Sciences Section, the Educational Sciences Section and the Arts Section – as it is they who accept new students.

Sektioner (Sections)

Samhällsvetenskap (Social Sciences section)

 • Socionomprogrammet
 • Psykologi
 • Europakunskap (European studies)
 • Journalistik
 • Media- och kommunikationsvetenskap
 • Personalvetarprogrammet
 • Arbetsvetarprogrammet
 • Offentlig förvaltning
 • Globala studier (Global studies)
 • Statsvetenskap
 • Kriminologi eller något annat samhällsvetenskapligt ämne

Utbildningsvetenskap (Educational Sciences section)

 • Pedagogik
 • Speciallärare
 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Didaktik
 • Förskollärare
 • Grundlärare
 • Ämneslärare
 • Yrkeslärare
 • Rektor
 • Kompletterande lärarutbildning
 • Hälsopromotion
 • Kostekonomi
 • Sports coaching eller något annat vid utbildningsvetenskapliga fakulteten

Humanistsektionen (Arts section)

 • Religion
 • Historia
 • Kultur
 • Arkeologi
 • Språk och andra humanistiska ämnen

Naturvetenskap (Sciences section)

 • Biologi
 • Farmaci
 • Fysik
 • Geovetenskap
 • Geografi
 • Kemi
 • Kulturvård
 • Marina vetenskaper
 • Miljövetenskap (Environmental Sciences)
 • Matematik eller något annat vid natuvetenskapliga fakulteten

IT section

 • Systemvetenskap
 • Kognitionsvetenskap
 • Software engineering and management
 • Datavetenskap
 • Master in Communication och andra informationstekniska utbildningar