Samhällsvetare

(For English scroll below)

Välkommen till studentlivet!

Tillsammans med mina många kårsaktiva kollegor vill jag välkomna dig till den Samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Mitt namn är Patrik Andersson och jag är vice-ordförande för Göta studentkårs Samhällsvetarsektion. Tillsammans med insparkskoordinator Rasmus Andreasson ansvarar jag för att du skall få en helt underbar inspark när du börjar här hos oss på Göteborgs universitet. Insparksperioden är den första tiden du som student får uppleva tillsammans med studentkåren och dina nya studiekamrater. Då anordnas extra mycket events, happenings och aktiviteter med syftet att du skall lära känna staden, andra studenter och din utbildning.

Patrik Andersson                                                                                Rasmus Andreasson

Kontakta oss: vice.samsek@gota.gu.se

 

Vad är då en inspark?

Vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten finns det sju olika institutioner och flertalet program och utbildningar därtill. Det innebär många nya studenter och mängder med ny information som kan vara svår att smälta. Vi i Göta studentkår finns till hands under insparken och anordnar studiesociala events så som tävlingar, pubrundor & pubar, spelningar, sittningar och mycket mer för att du skall kunna lära känna både dina nya klasskamrater, men även äldre studenter som kan ge dig tips och trix för att göra din studietid så bra som möjligt.

Studentgrupper och Sexmästerier

De flesta av våra aktiviteter under insparken arrangeras av våra studentgrupper och sexmästerier. De kommer att skicka ut mer detaljerad information och insparksscheman. Ta gärna kontakt med din studentgrupp om du har frågor! Studentgrupper är ämnesspecifika och behandlar frågor om din utbildning och dess kvalité, studiesociala aktiviteter och studentarbetsmiljö. Studentgrupperna finns på varje institution och är ett perfekt sätt för dig att komma närmare dina nya medstudenter. Vänd dig gärna till din studentgrupp med både önskemål och klagomål så hjälper de dig. Kontaktuppgifter till alla studentgrupper finns på gotastudentkar.se/sektioner/samhallsvetarsektionen.

På samhällsvetenskapliga sektionen har vi ett sexmästeri som heter Byrå6. Byrå6 anordnar många olika aktiviteter under Inspark. Enklaste sättet att hålla koll på vad Byrå6 håller på med är att gilla dem på Facebook. facebook.com/byra6

Viktiga datum under Insparken

Fler aktiviteter kommer tillkännages längre fram. Observera att tid och plats också kan komma att  specificeras senare, håll utkik på gotastudentkar.se, vår facebook-sida och runt om på Samhällsvetenskapliga fakultetens anslagstavlor!

Ladda ner schemat 

(EN)

Welcome to the student life!

Me and my other colleagues active at the Göta studentkår welcome you to the Social Sciences faculty at the University of Gothenburg. My name is Patrik Andersson and I am the Vice-chairman of the Göta studentkår Social Sciences section. Together with the Inspark coordinator Rasmus Andreasson, I have the responsibility for you to receive a wonderful kick-off to your studies when you start your education at the University of Gothenburg. Inspark is your first chance to get to know Göta studentkår and your new fellow students. Therefore, a lot of events, happenings, and activities are organised for you to meet other students, get familiar with the city and your education.

Contact us: vice.samsek@gota.gu.se

What is Inspark?

Inspark is a term used for a student kick-off at the Social Sciences section.  There are 7 departments at the Faculty of Social Sciences that provide with various programs and educations. Faculty receives a lot of new students every year and there is a lot of new information provided over the first weeks that can be difficult to grasp. We in Göta studentkår are there to help you and we organize study social events, such as competitions, pub crawls & pubs, gigs, sittings and much more for you to have the opportunities not only to meet your new course-mates, but even the older students who can give you tips and tricks on how to make your study time as good as possible.

Student Groups and Party Associations

Most of the activities during the Kick-off are organised by our Student Groups and Party Associations of the student union. You should receive more detailed information about the activities organised during the Kick-off. Feel free to contact your Student Group if you have more questions! Student Groups are subject specific and are handling the questions regarding your education and its quality, study social activities, and your study environment. Student Groups can be found in each department and are a perfect way for you to reach to your new fellow students. So, do not be shy to turn to your student group with both your wishes and your complaints, and they will help you. Contacts to all Student Groups at Göta studentkår Social Sciences section can be found here: gotastudentkar.se/sektioner/samhallsvetarsektionen.

At Social Sciences section we also have a party association (sv. sexmästeri) which is called Byrå6. Byrå6 organizes a lot of different activities during the Inspark. The easiest way to the keep track of what Byra6 is up to is to like them on Facebook: facebook.com/byra6

Important dates during the Inspark

More activities will be announced later. Please be noted that time and place can be updated or specified later, thus check the gotastudentkar.se, our Facebook page or check around our notice boards around the Social Sciences faculty!

Download Schedule

 

Confused about the Swedish terms and expressions? Check our International page and get some Student life during the first weeks in Sweden 101!