Utbildningsvetenskap

(For English scroll bellow)

Hej och grattis till att du skall börja studera vid Göteborgs Universitet!

I samband med att terminen och studierna drar igång kommer Göta studentkår tillsammans med två olika sexmästerier att hålla en inspark för alla nya studenter. Här har man chansen att delta i en massa olika roliga aktiviteter (exempelvis spårvagnsfest, amazing race, pubrunda, sittningar och en hel rad med överraskningar), träffa nya vänner för livet och få hjälp och guidning av våra fantastiska phaddrar!

Vad är egentligen en inspark?

Insparken, som är en del av Göta studentkårs mottagning, hålls för de nya studenterna och arrangeras av föreningsaktiva studenter (vanligtvis sexmästerier – då sexmästeri betyder festförening!) i samarbete med Göta studentkår. Under insparken kommer det hållas en mängd olika aktiviteter. Aktiviteterna startar vanligtvis 17.00 varje dag och sträcker sig mellan måndag-lördag de första tre veckorna på terminen. Som ny student är man självklart med hur mycket eller lite man vill, det finns de som går på alla aktiviteter och de som bara dyker upp på en eller två stycken, allt funkar!

Vad är en phadder?

En phadder är en fadder med en konstig stavning på namnet. Fråga oss inte varför det stavas just så här, det bara gör det och så får det bli. En Phadder finns där för dig och de andra studenterna! En phadder är alltid glad, taggad på kul och dessutom har den alltid extra bra koll på var föreläsningssalen ligger, vilka böcker du faktiskt behöver till vilken kurs och var det bästa lunchstället finns.

Phaddrarna är frivilliga studenter som ställer upp och är med under insparken just för att de tycker att det är så roligt att välkomna nya studenter. Du känner igen dem på deras t-shirtar med ”Phadder” tryckt på framsidan.

Vad är en sittning?

En sittning är lite som en kräftskiva, utan roliga hattar! Det är helt enkelt en middag där deltagarna äter och dricker gott tillsammans samtidigt som man deltar i studentikosa sånger och ser ett och annat underhållande gyckel/spex. Dessa middagar brukar vara väldigt trevliga och dessutom är de alltid till studentvänliga priser!

Är du redan nu taggad på insparken? Gå med i vår facebookgruppPedagogens Inspark HT18för mer info!


Ladda ner schemat 

Vi ses den tredje september! /Gudphaddrarna HT18

 

(EN)

Hi and congratulations for starting your studies at the University of Gothenburg!

Together with the start of the autumn term and the studies, Göta studentkår together with the two party associations will organize an Inspark for all the new students at the faculty of Educational sciences. Here you will have a chance to participate in various fun activities (for example, tram party, amazing race, pub round, sittning and other surprises), meet new friends for life and receive help from our fantastic Phadders!

What actually is Inspark?

Inspark, as part of Göta studentkår mottagning, is organized for the new students by the active union associations students (usually by the sexmästerier – the party associations!) together with the Göta studentkår. A lot of various activities are organized during the Inspark, that usually start at around 17:00 every day between Monday to Saturday on the first 2 weeks of the started term. As a new student you can participate as much or as little as you want, there are those that come to each and every activity, and those that just come to 1 or 2, and that is really fine!

What is a phadder?

A phadder is a ”father” with a weird spelling (even for Swedes). Do not ask us about why exactly is it spelled like that, we just do it this way and we keep it that way. A phadder is here to help you and other new students! A phadder is always happy, is eager to have fun, and in addition s/he always has a good knowledge about where the lecture rooms are, which books do you need for which course and where the best places to eat lunch are among other things.

Phadders are the volunteering students who offered their help and are participating at the Inspark because they believe that it is really fun to welcome the new students. You can recognize them since they wear T-shirt with the word ”Phadder” printed on the front.

What is a sittning?

It is an afternoon where participants eat and drink together while singing student songs and watch other gigs and small performances. These afternoons are very fun to participate at and therefore have student friendly prices!

Are you ready to visit the activities of the Inspark? Join our facebook groupPedagogens Inspark HT18for more info!

Download the schedule 

See you on the 3rd of September!

Yours truly, the Gudphaddrarna of the Autumn term 2018!

 

Confused about the Swedish terms and expressions you found? Check our International page and get some Student vocabulary for your first weeks in Sweden!